Mei-inoar lêze (samenlezen) | Leeuwarden

Mei-inoar lêze (samenlezen) | Leeuwarden
16 mei 2024

Schuif aan bij Mei-inoar lêze (samenlezen) en geniet samen met andere lezers van mooie verhalen en gedichten.

De teksten worden ter plekke uitgedeeld, hardop voorgelezen en daarna met elkaar besproken. Dat zorgt vaak voor onverwachte inzichten en mooie gesprekken. Iedereen kan meedoen en voorbereiding of voorkennis is niet nodig. Het is dus geen klassieke leesclub of boekenclub. De taal waarin we lezen en die we spreken passen we aan aan de voorkeur van de groep. Meedoen is gratis. De koffie en thee staan klaar! 

Mei-inoar lêze is een activiteit van Van der Velde boeken, Leeuwarden City of Literature en de Culturele Apotheek. Kijk voor meer informatie op www.leeuwardencityofliterature.nl/meiinoarleze.

 

Skow oan by Mei-inoar lêze en genietsje mei oare lêzers fan moaie ferhalen en gedichten. 

De teksten wurde op it plak sels útdield, lûdop foarlêzen en dêrnei mei-inoar besprutsen. Dat soarget gauris foar ûnferwachte ynsichten en moaie petearen. Elkenien kin meidwaan en tarieding of foarkennis is net nedich. It is dus gjin klassike lêsklup of boekeklup. De taal dêr't wy yn lêze en dy’t wy prate passe wy oan oan de foarkar fan de groep. Meidwaan is fergees. De kofje en tee stean klear!

Mei-inoar lêze is in aktiviteit fan Van der Velde boeken, Ljouwert City of Literature en de Culturele Apotheek. Sjoch foar mear ynformaasje op leeuwardencityofliterature.nl/meiinoarleze.

 

Mei-inoar lêze vindt iedere twee weken plaats op de donderdagavond van 19.30 - 20.30 uur. We ontmoeten elkaar op de tweedehands afdeling van Van der Velde boeken Leeuwarden (eerste etage). Je bent van harte welkom op:

  • 9 mei NIET i.v.m. Hemelvaart
  • 16 mei
  • 30 mei
  • 13 juni
  • 27 juni

Hostname: pro-mbooks3